Korrus Korter Tube Suurus Hind EUR Staatus
1 102 2 52.5 m² Müüdud
1 103 3 57.3 m² Müüdud
1 111 1 13.8 m² Müüdud
1 112 2 35 m² Müüdud
1 113 2 37.5 m² Müüdud
1 114 2 47.8 m² Müüdud
1 115 3 51.9 m² Müüdud
1 116 2 50.3 m² Müüdud
2 201 2 49.7 m² Müüdud
2 202 2 51.5 m² Müüdud
2 203 3 55.5 m² Müüdud
2 204 2 36.5 m² Müüdud
2 205 2 36 m² Müüdud
2 211 2 36.6 m² Müüdud
2 212 2 35.4 m² Müüdud
2 213 2 37.3 m² Müüdud
2 214 4 65.7 m² Müüdud
2 215 2 50.5 m² Müüdud
2 216 2 49.2 m² Müüdud
3 301 2 49.4 m² Müüdud
3 302 2 51.4 m² Müüdud
3 303 3 55.5 m² Müüdud
3 304 2 36.5 m² Müüdud
3 305 2 36 m² Müüdud
3 311 2 36.6 m² Müüdud
3 312 2 35.4 m² Müüdud
3 313 2 37.3 m² Müüdud
3 314 4 65.4 m² Müüdud
3 315 2 50.4 m² Müüdud
3 316 2 48.8 m² Müüdud
4 401 2 49.7 m² Müüdud
4 402 2 51.5 m² Müüdud
4 403 3 55.5 m² Müüdud
4 404 2 36.5 m² Müüdud
4 405 2 36 m² Müüdud
4 411 2 36.6 m² Müüdud
4 412 2 35.4 m² Müüdud
4 413 2 37.3 m² Müüdud
4 414 4 65.7 m² Müüdud
4 415 2 50.5 m² Müüdud
4 416 2 49.2 m² Müüdud
5 501 2 49.7 m² Müüdud
5 502 2 51.5 m² Müüdud
5 503 3 55.5 m² Müüdud
5 504 2 36.5 m² Müüdud
5 505 2 36 m² Müüdud
5 511 2 36.6 m² Müüdud
5 512 2 35.4 m² Müüdud
5 513 2 37.3 m² Müüdud
5 514 4 65.7 m² Müüdud
5 515 2 50.5 m² Müüdud
5 516 2 49.2 m² Müüdud